CZ   EN   RU
Foto

25150_C4 Výukový model mechatroniky

Výukový model je sestaven z komponentů stavebnicového dopravníkového systému STROZA a jako učební pomůcka slouží k výuce programování průmyslových PLC. Tento model třídí válečky dle výšky. Obsahuje pásový dopravník, vstupní zásobník, kontrolní stanoviště, vyhazovač a řídicí systém. Stavebnicový systém STROZA v různých konfiguracích slouží jako pomůcka při výuce v řadě škol a je uveden jako doporučená učební pomůcka ve středoškolské učebnici Mechatronika, autor doc. Ing. Ladislav Maixner, CSc.

(zařízení pracuje v ČR pro českého zákazníka)

KE STAŽENÍ:

PDF  25150_C4 Výukový model mechatroniky
PPT  Ukázka realizace