CZ   EN   RU
Foto

41010_C23 U-cell

Zařízení slouží ve výrobě zdravotnického spotřebního materiálu jako jednoúčelové obslužné pracoviště pro samostatné strojní zařízení Cassette welder. Zařízení tvoří tři pracovní stoly tvořící výrobní linku tvaru U a je provozováno se stálou obsluhou operátory.

Montážní stůl č.1 slouží pro přemístění prázdného přípravku pásovým dopravníkem a válečkovou dráhou na počáteční pozici montážního stolu, následuje lepení štítku na kazetu a osazení kazety do přípravku. Dále se do kazety umístí Alu sáčky s roztoky pro krevní analyzátor, těsnění, držák těsnění. Následuje svaření kazety v Cassette welderu. Po svaření je kazeta přemístěna z pásového dopravníku na stůl č.2 pro tlakovou zkoušku. Následně je kazeta přemístěna na zkušební a balící stůl č.3. Zde je vložena do karuselu pro test těsnosti a dále je kazeta zabalena a opatřena štítkem. .

(Zařízení pracuje v Polsku pro dánského zákazníka)

KE STAŽENÍ:

PDF  41010_C23 U-cell