CZ   EN   RU

O společnosti

STROZA s. r. o. byla založena v roce 1998 jako společnost zabývající se návrhem, konstrukcí a výrobou složitých jednoúčelových strojů, zařízení a výrobních linek. Naše práce směřuje díky zaměření našich klíčových zákazníků především k potřebám polovodičového, elektrotechnického, chemického, farmaceutického, potravinářského a automobilového průmyslu.

Na základě specifických požadavků zákazníků navrhujeme a konstruujeme samostatně fungující zařízení i zařízení s informačními vazbami na okolní stroje a systémy řízení výroby. Využíváme nejmodernější dostupnou techniku a materiály a umíme reagovat i na individuální potřeby zákazníků charakteristické pro zvlášť čisté nebo zvlášť chemicky agresivní prostředí, farmaceutickou či potravinářskou výrobu nebo prostředí se zvláštními režimy, jako jsou například prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachu.

PRODUKTOVÉ ZAMĚŘENÍ: