CZ   EN   RU

Výukové pomůcky pro mechatroniku a automatizaci

UČEBNÍ POMŮCKY PRO VÝUKU PROGRAMOVÁNÍ ŘÍDICÍCH POČÍTAČŮ

Studenti si mohou v praxi vyzkoušet a ověřit správnost teoretického návrhu. Vyrábíme stavebnicový systém jehož základem je dopravník s možností pohybu tam i zpět a optickými snímači. Systém umožňuje různá sestavení několika dopravníků nebo tvorbu rozsáhlejších sestav kombinací s dalšími příslušenstvími.